Računovosdtvo Barts
Kontakt

BARTS, računovodstvo d.o.o.

ČEŠNJEVEK 19 4207

CERKLJE NA GORENSKEM

P.E. POSLOVNA CONA A12
4208 ŠENČUR

Kontakt 041/205-932
Kontakt Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Kontakt http://www.barts.si
  Davčna št.: SI99546752
  Direktor: BARBARA LEBAR

 

Direktor-lastnik

S 1.1.2011 je v veljavo stopil Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), ki določa obveznike za zavarovanje za primer brezposelnosti, ki je nadomestil Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. . V UL37/2011 (od strani 5 - tukaj) so nove šifre zavarovanja.

1.DIREKTOR + LASTNIK ENOOSEBNE DRUŽBE

ZUTD – obvezno plačevati prispevke za primer brezposelnosti v višini 0,06% in 0,14%. Osnova je enaka PIZ osnovi. Plačnik je SAM zavarovanec za oba prispevka. Šifra zavarovanja je 112, saj po 1.1.2011 šifra 040 tega ne pokriva več.  

ZPIZ-1 – drugi odstavek 15 člena – družbenik poslovodna oseba, ki ni zavarovan na drugi podlagi, obvezno plačuje prispevek za PIZ v višini 8,85% in 15,5%. Osnova je najnižja pokojninska osnova (trenutno 852,40€ -več tukaj.)

Razvrsti se na podlagi doseženega dobička iz odločbe o odmeri dohodnine (6 čl. Pravilnika). Zavezanec za plačilo je ZAVAROVANEC SAM.  

ZZVZZ – 6 tč 15 čl. – lastnik družbe obvezno zavarovati, če ni zavarovan že na drugi podlagi, in plačevati prispevke za zdravstveno zavarovanje v višini 6,36% in 6,56% ter 0,53%.Plačnik prispevkov je ZAVAROVANEC SAM.Osnova je enaka PIZ osnovi.  

ZSVDP - - 5 tč 6 čl. – poslovodna oseba gospodarske družbe obvezno zavarovati, če ni zavarovana že na drugi podlagi, in plačevati prispevke za starševsko varstvo v višini 0,1% in 0,1%.Plačnik prispevkov je ZAVAROVANEC SAM.Osnova je enaka PIZ osnovi 

Skupaj mora torej družbenik, ki je hkrati direktor enoosebne družbe, plačati 38,2%, osnova pa je osnova, določena na podlagi odmerne odločbe dohodnine v skladu s Pravilnikom o postopku razvrščanja v zavarovalne osnove.

 

2.DIREKTOR + LASTNIK VEČOSEBNE DRUŽBE

ZUTD – obvezno plačevati prispevke za primer brezposelnosti le družbenikom enoosebnih družb in dno v višini 0,06% in 0,14% le po prehodni določbi tretjega odstavka 180 člena ZUTD: če je bila ta oseba do 1.1.2011 zaposlena pod šifro 040, je dolžna plačevati prispevke za zaposlovanje tudi po 1.1.2011 vse dokler ima prvotno pravno podlago za zavarovanje pred 1.1.2011.

ZPIZ-1 – drugi odstavek 15 člena – družbenik poslovodna oseba, kini zavarovan na drugi podlagi, obvezno plačuje prispevek za PIZ v višini 8,85% in 15,5%. Osnova je najnižja pokojninska osnova (trenutno 852,40€ več tukaj.)

Razvrsti se na podlagi doseženega dobička iz odločbe o odmeri dohodnine (6 čl. Pravilnika). Zavezanec za plačilo je ZAVAROVANEC SAM.

ZZVZZ – 6 tč 15 čl. – lastnik družbe obvezno zavarovati, če ni zavarovan že na drugi podlagi, in plačevati prispevke za zdravstveno zavarovanje v višini 6,36% in 6,56% ter 0,53%.Plačnik prispevkov je ZAVAROVANEC SAM.Osnova je enaka PIZ osnovi.

ZSVDP - 5 tč 6 čl. – poslovodna oseba gospodarske družbe obvezno zavarovati, če ni zavarovana že na drugi podlagi, in plačevati prispevke za starševsko varstvo v višini 0,1% in 0,1%.Plačnik prispevkov je ZAVAROVANEC SAM.Osnova je enaka PIZ osnovi

Skupaj mora torej družbenik, ki je hkrati direktor večosebne družbe, plačati 38,0% prispevkov (oz če je zaposlen na tej osnovi že pred 1.1.2011 v višini 38,2%), osnova pa je osnova, določena na podlagi odmerne odločbe dohodnine v skladu s Pravilnikom o postopku razvrščanja v zavarovalne osnove.

 

         PRAVICE POSAMEZNIH PRISPEVKOV

ZUTD:

-          pravica do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti

-          pravica do plačila prispevkov za obvezna socialna zavarovanja

-          pravica do plačila prispevkov za PIZ eno leto pred izpolnitvijo minimalnih pogojev za starostno upokojitev

ZPIZ:

-         pravica do pokojnine (starostna, družinska, vdovska, invalidska)

-          pravica do invalidskega zavarovanja

-          pravica do dodatka za pomoč in posrežbo, do invalidnine, …   

ZZVZZ:

-          pravica do plačila zdravstvenih storitev

-          pravica do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela

-          pravica do pogrebnine in posmrtnine ter povračila potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev

ZSVDP:

-          pravica do starševskega dopusta

-          pravica do starševskega nadomestila

-          pravica do krajšega delovnega časa in pravica do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva

 

POSLOVODENJE IN DOHODNINA  

Delo poslovodij je na podlagi 2 odst 37 čl ZDoh-2 dohodek iz delovnega razmerja in ne dohodek iz opravljanja dejavnosti; torej se v primeru izplačila pri glavnem delodajalcu uporablja dohodninska lestvica in se upoštevajo olajšave, pri drugem delodajalcu pa se obračuna in plača akontacija dohodnine v višini 25% brez upoštevanja olajšav.

Povračila stroškov za prevoz, prehrano, potne stroške so neobdavčeni do višine davčne uredbe.