Preglednica davkov po zakonu za uravnoteženje javnih financ - ZUJF

V Uradnem listu RS, št. 40/2012 je bil dne 30. 5. 2012 objavljen Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF, ki je pričel veljati naslednji dan po objavi, to je 31. 5. 2012. S tem zakonom so spremenjeni nekateri obstoječi davčni predpisi in določene nove oziroma dodatne dajatve, ki so prihodek državnega proračuna.


Za lažji pregled novosti na tem področju so na Davčni upravi RS pripravili Preglednico davkov po Zakonu za uravnoteženje javnih financ.