Povračila stroškov za službena potovanja v tujino od 7.7.2012

 

 

V Uradnem listu RS, št. 51/2012 z dne 6.7.2012 je objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki opredeljuje višino dnevnice za tujino sicer za javne uslužbence, vendar jo uporablja tudi veliko podjetij.

 

S to spremembo je Vlada RS znižala višine dnevnice, in sicer:

- zneskovno opredeljene dnevnice v višini 40 € na 32 €,

- zneskovno opredeljene dnevnice v višini 55 € na 44 €.

 

Višina dnevnic za posamezno državo