Računovosdtvo Barts
Kontakt

BARTS, računovodstvo d.o.o.

ČEŠNJEVEK 19 4207

CERKLJE NA GORENSKEM

P.E. POSLOVNA CONA A12
4208 ŠENČUR

Kontakt 041/205-932
Kontakt Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Kontakt http://www.barts.si
  Davčna št.: SI99546752
  Direktor: BARBARA LEBAR

 

ODBITEK DDV OD NABAVE VEČNAMENSKIH VOZIL - 11.11.2011

 

Pojasnilo DURS, št. 4234-2031/2011-2, 11. 11. 2011 - ODBITEK DDV OD NABAVE VEČNAMENSKIH VOZIL

 


V zvezi z odbitkom DDV od nabave večnamenskih vozil po spremembi 106. člena pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Ur. l. RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10 in 82/11) pojasnjujemo:


V prvem odstavku 106. člena pravilnika je določeno, da so osebni avtomobili iz c) točke 66. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3, 18/11 in 78/11) motorna vozila pod tarifno oznako KN 8703, konstruirana predvsem za prevoz ljudi, vključno z motornimi vozili za kombiniran prevoz ljudi in blaga (npr. tip »karavan«, »kombi« itd.), dirkalni avtomobili in vozila, ki jih proizvajalci homologirajo kot tovorna vozila, se pa uvrščajo pod tarifno oznako KN 8703.


Namen te določbe je podrobneje opredeliti definicijo osebnih avtomobilov iz c) točke 66. člena ZDDV-1, od katerih davčni zavezanec nima pravice do odbitka DDV. V skladu s prvim odstavkom 146. člena ZDDV-1 se za razvrstitev izdelkov po ZDDV-1 uporablja kombinirana nomenklatura carinske tarife. Tako so osebni avtomobili motorna vozila iz tarifne oznake KN 8703, ki so konstruirana predvsem za prevoz ljudi, vključno z motornimi vozili za kombiniran prevoz ljudi in blaga. V kolikor pa vozilo izpolnjuje pogoje za uvrstitev v tarifno oznako KN 8704 (tovorno vozilo), pa ima pravico do odbitka DDV. Navedena določba naj bi preprečevala goljufije v zvezi s homologacijo vozil, ki so konstruirana predvsem za prevoz ljudi in ne izpolnjujejo pogojev za uvrstitev v tarifno oznako KN 8704.


Za razvrstitev izdelkov v ustrezno kombinirano nomenklaturo carinske tarife je pristojen carinski organ, ki je glede uvrstitve večnamenskih vozil, kot so motorna vozila, ki lahko prevažajo osebe in blago v obliki enoprostornih vozil, pojasnil (pojasnilo št. 092-1274/2011 z dne 28. 10. 2011):


»Blago se lahko uvrsti v ustrezno oznako KN na podlagi natančnega opisa blaga, podatkov o materialni sestavi blaga in namenu uporabe. Pri uvrščanju je potrebno upoštevati splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature, ter opombe k oddelkom in poglavjem v kombinirani nomenklaturi. Za dodatno pomoč pri uvrščanju služijo tudi pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature in pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema.


Poimenovanje k tarifni številki 8703 se glasi: Avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz oseb (razen vozil iz tarifne številke 8702), vključno z motornimi vozili za kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa „karavan“, „kombi“ itd.) in dirkalnimi avtomobili.


Poimenovanje k tarifni številki 8704 se glasi: Motorna vozila za prevoz blaga.

 1. 1.Vozila za prevoz oseb morajo za uvrstitev pod tarifno številko 8703 imeti več kot eno vrsto sedežev in ustrezati kriterijem iz pojasnjevalnih opomb HS, ki se glasijo:

V smislu te tarifne številke pojem »motorna vozila za kombinirani prevoz oseb in blaga« pomeni vozila z največ 9 sedeži (vključno z voznikovim), katerih notranjost se lahko uporablja za prevoz oseb in blaga, zaradi česar ni treba spremeniti strukture vozila.

Uvrščanje nekaterih vozil v to tar. številko se določa glede na nekatere značilnosti, ki nakazujejo, da so vozila namenjena predvsem za prevoz oseb, ne pa blaga (tar. št. 87.04). Te značilnosti so posebej v pomoč pri uvrščanju motornih vozil, katerih skupna masa je manjša od 5 ton in ki imajo en notranji prostor, ki obsega prostor za voznika in potnike ter del, ki se lahko uporablja tako za prevoz potnikov kot za prevoz blaga. V to skupino motornih vozil spadajo motorna vozila, splošno znana kot »večnamenska« vozila. Vozila, ki se uvrščajo v to tar. številko, imajo naslednje poglavitne značilnosti:

a)
Imajo stalne sedeže z varnostno opremo (npr. varnostnimi pasovi ali sidrišči zanje in opremo za vgradnjo varnostnih pasov) za vsakega potnika, ali prisotnost stalnih sidrišč in opreme za vgradnjo varnostnih pasov in varnostne opreme v zadnjem prostoru, t.j. v prostoru za voznikom in potniki. Takšni sedeži so lahko stalno vgrajeni, pregibni ali odstranljivi iz njihovih sidrišč.
b) Imajo zadnja okna vzdolž obeh bokov vozila.
c) Imajo drsna, tečajna ali dvižna vrata z okni na bokih vozila.
d) Nimajo stalne pregrade med prostorom za voznika in prednjega potnika ter zadnjim prostorom, ki se lahko uporablja tako za prevoz potnikov kot za prevoz blaga.
e) Imajo udobje in notranjo dodelavo in opremo v vsej notranjosti vozila, ki je namenjena potnikom (npr. talne preproge, prezračevanje, notranja razsvetljava, pepelniki).

 1. 2.Uvrstitev določenih motornih vozil z več kot eno vrsto sedežev pod tarifno številko 8704 je določena z nekaterimi značilnostmi, ki kažejo, da so v glavnem konstruirani za prevoz blaga, ne pa oseb (tar. št. 8703). Te značilnosti so zlasti koristne za določitev uvrstitve motornih vozil, katerih največja skupna teža je navadno manjša od 5 ton in ki imajo ločen zadnji prostor, ki se navadno uporablja za prevoz blaga. Ta vozila imajo lahko v zadnjem delu sedežne klopi brez varnostnih pasov, pritrdišč in opreme za potnike. Sedežne klopi se lahko zložijo, da se tako lahko vso površino uporabi za prevoz blaga. V to kategorijo motornih vozil spadajo zlasti tista, ki so splošno poimenovana večnamenska vozila. Naslednji elementi se nanašajo na konstrukcijske značilnosti, ki jo imajo navadno vozila, ki sodijo pod to tarifno številko:

  a)
  Sedežna klop brez varnostnih naprav (na primer varnostnih pasov ali pritrdišč in pripomočkov, namenjeni njihovi namestitvi) in udobja za potnike v zadnjem delu, za delom, namenjenim vozniku in potnikom. Ti sedeži se navadno lahko zložijo, da se tako v celoti omogoči uporabo zadnje površine.
  b) Neobstoj okna v zadnjem delu na obeh stranskih površinah. Obstoj enih ali več drsnih, krilnih ali dvižnih vrat brez oken na stranskih površinah ali zadaj, da se tako omogoči nakladanje in razkladanje blaga.
  c) Stalna pregrada ali vmesna stena med prostorom za voznika in potnike ter zadnjim delom.
  d) Neobstoj elementov udobja, notranje dovršenosti in pripomočkov na površini za nakladanje, podobnih tistim, ki jih najdemo v prostoru za potnike osebnih vozil (na primer talne obloge, naprava za prezračevanje, notranja razsvetljava, pepelniki).

Vendar je potrebno večnamenska vozila, ki ima eno vrsto sedežev ter v zadnjem delu nima stalnih pritrdilnih točk in opreme za namestitev sedežev in varnostne opreme, uvrstiti pod tarifno številko 8704 (vozila za prevoz blaga), ne glede na to, ali ima stalno steno ali pregrado med prostorom za osebe in prostorom za tovor ter okna na bočnih stenah ali ne.«


Davčni zavezanec, ki nabavi vozilo, ki se uvršča v tarifno številko 8704 (vozilo za prevoz blaga), ima pravico do odbitka DDV, če to vozilo uporablja za opravljanje obdavčene dejavnosti.


Davčni zavezanec, ki nabavi vozilo, ki se je dodelalo oziroma predelalo, ima pravico do odbitka DDV od nabave takega vozila, če se tako dodelano oz. predelano vozilo uvršča v ustrezno tarifno številko.